چهارشنبه     02/مهر/1399 
  • اخبار پایگاه بسیج سازمان
  • اطلاعیه های بسیج سازمان
  • دانلود فرم های بسیج
  • گزارش های تصویری پایگاه بسیج
IMAGE

رییس سازمان بسیج ادارات استان از پایگاه مقاومت سازمان بازدید کرد

     به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ اقبالیان، رئیس سازمان بسیج ادارات...

11 تیر 1398