جمعه     28/تیر/1398 

دبیرخانه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری

  • اخبار دبیرخانه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری
  • مقالات علمی مرتبط با کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری
IMAGE

جلسه تبیین برنامه های اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 98 برگزار شد.

دستور کار جلسه: تبیین رویکردهای کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) در حوزه اشتغال در سال 1398 بررسی زمینه های...

23 تیر 1398

IMAGE

ششمین جلسه بازنگری سند توسعه اشتغال استان برگزار شد

موضوع جلسه: بررسی پتانسیل های اشتغالزایی صنایع دستی در روستاها و بازدیداز روستای جهانی توبافی خراشاد  ...

20 تیر 1398

IMAGE

پنجمین جلسه بازنگری سند توسعه اشتغال استان برگزار شد

 دستور کار جلسه: -1 ارائه روش ها ، مدل ها و رویکردهای اشتغالزایی روستایی متناسب با ساختار جوامع محلی -2 ارائه...

13 تیر 1398

IMAGE

چهارمین جلسه بازنگری سند توسعه استغال استان برگزار شد

دستور کار جلسه: تحلیل روند سیاست های اشتغال و معرفی برنامه های اشتغال زایی کمیته امداد به گزارش روابط عمومی...

06 تیر 1398

IMAGE

سومین جلسه بازنگری سند توسعه اشتغال استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ سومین جلسه هم اندیشی در خصوص بازنگری سند توسعه...

30 خرداد 1398

IMAGE

دومین جلسه هم اندیشی بازنگری سند توسعه اشتغال استان برگزار شد

       به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دومین جلسه هم اندیشی بازنگری سند...

23 خرداد 1398

IMAGE

رییس سازمان در اولین جلسه بازنگری سند توسعه اشتغال:در بازنگری و بروز رسانی سند توسعه اشتغال نگاه عملیاتی به آن باید مورد توجه قرار گیرد است

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه بازنگری سند توسعه اشتغال استان با حضور رییس...

05 خرداد 1398