شنبه     29/شهریور/1399 
دسته: اخبار دبیرخانه کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری
بازدید: 396

IMG 1172

IMG 1172

IMG 1166

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه بازنگری سند توسعه اشتغال استان با حضور رییس سازمان، مشاور، کارشناسان سازمان و نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، یکشنبه 98/3/5 برگزار شد.

فاطمی، مشاور رییس سازمان تصریح کرد:  اشتغال موضوعی فرادستگاهی است و تمامی دستگاه ها ، بخش خصوصی و نهادها در ایجاد اشتغال موثر هستند. ایجاد اشتغال تابعی از میزان تولید در جامعه می باشد. وی افزود:  سند توسعه اشتغال در واقع یک نقشه راه برای دستگاه های اجرایی در پیگیری مباحث مربوط به اشتغال می باشد

وی ادامه داد: در انجام مطالعات سند اشتغال باید نظریه پایه توسعه منتج شده از مطالعات آمایش مورد توجه قرار گرفته و مطالعات بر مبنای آن انجام پذیرد.

فاطمی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص سند توسعه اشتغال استان گفت: این جلسه حسب تأکید استاندار به منظور بازنگری در سند توسعه اشتغال استان با هدف در نظر گرفتن شرایط و ضوابط جدید بدلیل تغییر قوانین، ابلاغ قانون ششم توسعه، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، سند اشتغالزایی روستایی و عشایری ، تدوین سند آمایش استان و استفاده از تجارب گذشته برگزار می شود.

 مشاور رییس سازمان گفت: سند توسعه اشتغال استان پیش از این توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی در سال 1390 تدوین شده است.

وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بازار کار استان و شرح خدمات پیشنهادی گفت: در مبحث اشتغال اسناد بالادستی را داریم که برخی در سطح ملی و تعدادی تجارب و اسنادی است که در سطح استان موجود است.

فاطمی در خصوص چارچوب کلی بازنگری سند توسعه اشتغال استان بر ارزیابی تحولات گذشته جمعیتی استان، ارزیابی وضعیت رشد اقتصادی و ساختار آن در استان، ارزیابی تحولات گذشته بازار کار استان، مرور اسناد بالادستی، بررسی برنامه های اشتغال سایر دستگاههای اجرایی و آسیب شناسی آن، شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های اشتغال، پیش بینی عرضه و تقاضاهای نیروی کار استان، مشخص نمودن نقش هر کدام از دستگاههای اجرایی در سند، تعیین سیاستها، اقدامات اجرایی و پیش بینی زمان مورد نیاز هر اقدام تأکید نمود.

 وی از واگذاری دبیری این کارگروه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد و گفت: بدین منظور کمیته مطالعاتی برای بازنگری سند توسعه اشتغال تعیین شد و ضمن استفاده از ظرفیت های دستگاه های اجرایی از ظرفیت های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کانون کارآفرینان استان، انجمن صنفی مراکز کاریابی استان و.. نیز استفاده خواهیم کرد.

پورعیسی، رییس سازمان گفت یکی از موارد مهمی که در بازنگری و بروز رسانی سند توسعه اشتغال باید مورد توجه قرار گیرد نگاه عملیاتی به آن می باشد و در نهایت در سند باید اقدامات دستگاه های اجرایی در ایجاد اشتغال  مشخص گردد. وی بر ضرورت نشست های متعدد در حوزه اشتغال تأکید و تصریح کرد: نظرات افراد باید اخذ و دستگاه هایی که مأموریت های خاصی یا منابعی دارند و یا وزارتخانه متبوعشان وظیفه خاصی را در حوزه اشتغال برای آنها تکلیف کرده، مشخص شوند، در نهایت خروجی این باشد که تمامی مواردی که در سند اشتغال خواهد بود در برنامه عملیاتی آن نیز باشد و منتج به رفع عدم تعادل های حوزه تولید و اشتغال شود.

وی تصریح کرد باید بازارهای هدف را شناسایی و در این زمینه موسسات معین تشکیل دهیم و الگوها ؛ الویتها و راهبردها را شناسایی و در صورت لزوم در سند آورده شود.

پورعیسی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت:  یک سری کارها در باره دستگاه های اجرایی انجام شده تا ارائه خدمات و مجوزها تعدیل و تسهیل شود، مثل مجوزهای بی نام در استان اصفهان که نتایج بسیار مثبتی داشته است و بتوان سرمایه گذار جذب کرد. پیشنهاد من این است که شهرداری ها در این زمینه مشارکت کنند و بتوانند در حوزه بودجه خود 30 تا 40 درصد را به فعالیت های عمرانی اختصاص دهند.

 پور عیسی، رییس سازمان گفت: مؤسسه ای بنام سرمایه گذار شهری ایران وجود دارد و در شهرهای مختلف کار تسهیل گری انجام می دهند و خروجی کارشان این است که با سرمایه گذار مذاکره می کنند و کار جذب سرمایه گذار را انجام می دهند و می توان از ظرفیت کار تحقیقاتی این موسسه استفاده نمود و شهرداری های کوچک را پویا کرد.

فلاح، رییس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان گفت: در استان برنامه های مختلفی برای بحث اشتغال وجود دارد که در حال انجام است. وی بر ضرورت تغییر الگوی فکری قبل از هرگونه برنامه ریزی تأکید و افزود: موفقیت وقتی حاصل می شود که مردم نیز بتوانند در کار مشارکت کنند، متاسفانه فرهنگ کار در بسیاری از افراد بدلیل دور بودن از الگوهای موفق اشتغال و کارآفرینی پایین است که نیاز به توانمندسازی، ایجاد و معرفی الگوهای موفق کارآفرینی و بازاریابی احساس می شود.

فلاح توسعه شرکت های دانش بنیان و اقتصاد مبتنی بر دانش را حائز اهمیت دانست و گفت: امروزه شرکت هایی که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند شرکت های موفقی هستند.

IMG 1166