سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار مرکز اسناد مدارک و کتابخانه
بازدید: 449

nama3

 nama

در ششمین همایش ملی روز روستا و عشایر در تاریخ 1398/7/15،  50 عنوان کتاب از انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی و نیز سامانه شناسنامه آبادیهای استان با حضور آقای اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری رونمایی شد.

این نشریات شامل عناوین ذیل می باشد:

 

عملكرد شوراي فني استان خراسان جنوبي به انضمام امور مشاوران و پيمانكاران  (١٣٩٨-١٣٩٤)

 

گزارش نظارتي پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي استان خراسان جنوبي

 

 فرایند پژوهشی در استان خراسان جنوبی بانضمام گزارش عملکرد امور پژوهشی با تأکید بر دستگاه هاي اجرایی سال 1397-1396

 

تقویم آموزشی سال 1398 استان خراسان جنوبی به انضمام عملکرد مقایسه اي سال هاي 1394-1397

 

آخرین وضعیت نیروي انسانی و ساختار دستگاه هاي اجرایی استان خراسان جنوبی

 

عملکرد شورای برنامه ریزی و توسعه و کارگروههای تخصصی استان خراسان جنوبی 1394-1398

 

گزارش تحلیلی مباحث اجتماعی سرشماری عمومی و مسکن 1395 استان خراسان جنوبی

 

بررسی کارایی و ارزیابی عوامل موثر بر بهره وری کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر

 

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی (19 جلد)

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی :- پهنه بندی استان در ارتباط با شن های روان  - پهنه بندی استان در ارتباط با خطر زمین لرزه  - پهنه بندی استان در ارتباط با خطر خشکسالی  - پهنه بندی استان در ارتباط با مخاطرات اقتصادی

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: پهنه بندی استان در ارتباط با خطر سیل

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل وضعیت استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل ساختار سکونتگاهی

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل پستی و بلندی های خراسان جنوبی

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل حوضه ها و زیرحوضه های آبریز

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل زمین شناسی و قابلیت های معدنی استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل موقعیت اقلیمی استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل محیط زیست استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحولات جمعیت در سه دهه گذشته

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین -        تبیین چشم انداز و مأموریت های کلان استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی : تحلیل نظام شهری استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحولات جمعیتی استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: شناسایی سناریوهای توسعه فضایی استان (1)

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: شناسایی سناریوهای توسعه فضایی استان (2)

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: طراحی و برنامه ریزی

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: تحلیل نظام روستانشینی و عشایری استان - تحلیل وضعیت فرهنگی استان - تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: نظام اجرایی و مدیریت آمایش استان

مطالعات آمایش استان خراسان جنوبی: مبانی نظری پیوند های سکونتگاهی -  پیوند های فیزیکی -  توصیف وتحلیل پیوند های اصلی بین سکونتگاه ها

 

برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال زايي روستاهاي استان خراسان جنوبي (14جلد)

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد اول: روستاهای منتخب دهستان القورات، شهرستان بیرجند

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد دوم:روستاهای منتخب دهستان باقران

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد سوم: روستاهای منتخب دهستان خوسف

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد چهارم: روستاهای منتخب دهستان درمیان

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد پنجم: روستاهای منتخب دهستان میاندشت

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد ششم: روستاهای منتخب دهستان نهارجان

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد هفتم: روستاهاي منتخب شهرستان نهبندان، بخش مركزي، دهستان نه

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد هشتم: روستاهاي منتخب شهرستان نهبندان، بخش مركزي، دهستان بندان

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد نهم: روستاهای منتخب شهرستان بشرویه

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد دهم: روستاهای منتخب شهرستان فردوس

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد یازدهم: روستاهای منتخب شهرستان قائنات

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد دوازدهم: روستاهای منتخب شهرستان سرایان

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد سیزدهم: روستاهای منتخب شهرستان طبس

برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاهای استان خراسان جنوبی . جلد چهاردهم: روستاهای منتخب شهرستان زیرکوه

 

سند راهبردي آمايش سرزمين استان خراسان جنوبي

 

 سند توسعه و امنیت پایدار استان خراسان جنوبی

 

سند راهبردی محرومیت زدایی، تاب آوری و توسعه پایدار استان خراسان جنوبی مبتنی بر هسته های کلیدی

 

عملکرد دولت تدبیر و امید در خراسان جنوبی

 

گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی

 

پروژه های شاخص و اولويت دار استان خراسان جنوبی

 

شاخص های توسعه روستایی استان خراسان جنوبی

 

رتبه بندی استان های کشور از دیدگاه شاخص های فرابخشی و بخشی

 

سند توسعه روستایی استان خراسان جنوبی

و سامانه شناسنامه آبادیهای استان که رونمایی شد