پنج شنبه     19/تیر/1399 
دسته: بخشنامه ها
بازدید: 854

آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری - تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی