شنبه     29/شهریور/1399 
دسته: بخشنامه ها
بازدید: 1099

بخشنامه نحوه ساماندهی کارکنان قراردادی و کارگران مشمول قانون کار