یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 101

jaleseh

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه بررسی روستاهایی که در شعاع 25 کیلومتری مرز قرار دارند به منظور بهره مندی از عواید فروش سهمیه سوخت مرزنشینان، سه شنبه 98/4/18 در محل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور موهبتی؛ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي، رضایی، نماینده سازمان و نمایندگان دستگاه ها ذیربط برگزار شد.

مباحث مطروحه:

         موهبتی؛ مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي اظهار داشت: با عنایت به مباحث مطرح شده در جلسه بررسی و شناسایی خانوارهای مشمول طرح فروش سهمیه سوخت مرزنشینان مبنی بر استفاده خانوارهای ساکن در محدوده روستاهای واقع در شعاع 25 کیلومتر مرز از عواید فروش سوخت مرزنشینان و با توجه به درخواست های واصله به این دفتر، موضوع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منعکس و درخواست گردید اسامی روستاهایی که در محدوده شعاع 25 کیلومتری مرز قرار گرفته اند اعلام شود، که با توجه به نظر آن سازمان مبنی بر بررسی وکارشناسی بیشتر موضوع، این جلسه با هدف همفکری و تبادل نظر در این خصوص برگزار تا تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد.

 در ادامه جلسه حاضرین در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.

مصوبات:

ـ مقرر شد؛ دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری، حداقل و حداکثر حریم مرزی را در اسرع وقت به دفتر هماهنگی امور اقتصادی اعلام نماید.

ـ فرمانداری های شهرستان ها و بخشداری های مرزی، حداکثر ظرف مدت یک هفته، لیست کلیه روستاهایی که مدعی واقع شدن در شعاع 20 کیلومتری مرز بعلاوه حریم امنیتی می باشند ولی عواید فروش سهمیه سوخت مرزنشینان به آنها تعلق نگرفته را به دفتر هماهنگی امور اقتصادی ارسال نماید.

ـ دفتر هماهنگی امور اقتصادی، نسبت به ارسال لیست روستاهای مذکور جهت استعلام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام و سازمان در اسرع وقت، لیست روستاهای واقع در شعاع 20 کیلومتر مرز را پس کسر مسافت حریم مرز به منظور تصویب نهایی در کارگروه استانی فروش سوخت مرزنشینان به دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ارسال نماید.