یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 84

syanat

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری چهارشنبه 98/4/12 برگزار گردید.

مباحث مطروحه

آموزگار ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان گزارشی از شیوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان در حوزه ی صیانت از حقوق مردم، ارائه نمود.

 موسوی کیا، مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از وزارت کشور، در خصوص ارزیابی حجاب و عفاف دستگاه های اجرایی، خواهان مشارکت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و متولیان ذی ربط در این خصوص شد.

مصوبات:

در پایان مصوب گردید تیم ارزیابی مشترکی با حضور نمایندگان سازمان ، استانداری و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تشکیل تا ضمن ارزیابی میدانی مجدد صیانت از حقوق مردم، ارزیابی از وضعیت حجاب و عفاف دستگاه های اجرایی براساس دستورالعمل های ابلاغی به عمل آید.