سه شنبه     01/بهمن/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 254

1562176840 photo 2019 07 03 22 24 29

موضوع جلسه: دومین جلسه کمیته پژوهش استان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ دومین جلسه کمیته پژوهش و فناوری استان به ریاست حمیدرضا نجفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند ، آموزگار معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان و اکبری ، رییس گروه پژوهش و آینه نگری سازمان، نمایندگان استانداری، ، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بنیاد نخبگان، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان، جهاد دانشگاهی و نمایندگان کارفرمایان جهت بررسی وضعیت طرح های تصویب شده چهارشنبه 98/4/12 در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند برگزار شد.

مصوبات: