یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 93

jaleseh

موضوع جلسه: بررسی آخرین وضعیت واگذاری پروژه های قابل واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی به بخش غیردولتی

         به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، با توجه به مباحث مطرح شده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تأکیدات استاندار، جلسات پیگیری کارگروه ماده 27 در تاریخ های 98/4/11 لغایت 98/4/16 با موضوع بررسی آخرین وضعیت واگذاری پروژه های قابل واگذاری پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی شامل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آب و فاضلاب روستایی، منابع طبیعی و آبخیزداری، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، علوم پزشکی، بهزیستی، میراث فرهنگی و گردشگری به بخش غیردولتی در محل دفتر مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان برگزارشد.

 نتایج جلسه: