یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 98

IMG 2520

دستور کار جلسه: بررسی درخواست ها و استعلام های واصله به کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان

    به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ سومین جلسه کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان به ریاست عباسی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، نمایندگان دستگاه های اجرایی و نماینده انجمن شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و راهسازی استان،  سه شنبه مورخ 98/4/11 در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

مباحث مطروحه:

در این جلسه استعلام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، شرکت شهرکهای صنعتی استان، درخواست اداره کل امور عشایر استان در خصوص ابهام در بخشنامه " دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمان هاي ريالي فاقد تعديل " و  درخواست اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص بند 3‏-6 پیوست 3  و ردیف 421301 فهرست بهاي واحد پايه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه مورد بحث بین اعضا قرار گرفت.