یکشنبه     28/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 94

IMG 2305

موضوع جلسه: ارائه گزارش بازدید

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دومین جلسه کارگروه نظارت، ذیل شورای فنی استان در تاریخ 98/4/5 در محل سالن جلسات سازمان و به منظور "بررسی نتایج بازدید کارگروه نظارت از پروژه های عمرانی شهرستان خوسف" برگزار گردید.

در این جلسه گزارش فنی از آخرین وضعیت پروژه های عمرانی در دست اجرا توسط نمایندگان نوسازی مدارس، اوقاف، بهزیستی و راه و شهرسازی استان ارائه گردید.