سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 512

IMG 1185

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه کمیته تخصصی هم اندیشی پروژه های اقتصاد مقاومتی استان با حضور کارشناسان سازمان و نمایندگان دستگاه های اجرایی سه شنبه در سالن شهید بهشتی سازمان تشکیل شد.

 فلاح، رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان ضمن ارائه گزارش مختصری از ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان گفت: ملاک های ارزیابی ارائه شده توسط ستاد فرماندهی با سالهای قبل متفاوت است از جمله اینکه دیگر رویکرد کمی ملاک  ارزیابی نیست و ستاد فرماندهی نگاه کیفی به ستاد استان ها را جایگزین کرده است و رتبه بندی نیز مشابه سالهای قبل انجام نخواهد شد.

وی افزود: ستاد فرماندهی در جهت تغییر این رویکرد پروژه های برتر استانی را که با معیارهای جدید انطباق بیشتری داشته ، برگزیده و جهت معرفی ارسال کرده است.

فلاح گفت: انتظار ستاد فرماندهی از استانها ، تعریف پروژه های کاملاً مشخص با سرمایه و اعتبار معین، محل تأمین اعتبار، میزان اشتغال و .... در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: دستور کار ستاد فرماندهی به دو نیمه تقسیم شده : نیمه اول سال تحلیل گزارش های استانی و در نیمه دوم سال، بارگزاری پروژه ها در سامانه نیپا و پایش اطلاعات پروژه ها.

رئیس گروه آمایش،برنامه ریزی و بهره وری گفت : تاکید ستاد بر این است که پروژه های معرفی شده، خاص استان و کاملاً منطبق با شرایط و نیاز سنجی استان باشد و تا جایی که امکان دارد از معرفی پروژه های ملی پرهیز شود، نکته حایز اهمیت این است که پروژه های انتخاب شده برپایه سند ملی و سند آمایش استان انتخاب شود.

وی بیان داشت: ستاد تأکید زیادی بر همکاری منطقه ای دارد،  بدین صورت که بر اساس منطقه بندی در بحث آمایش یک سری پروژه تعریف شود که بین استانهای منطقه قابل اجرا باشد به طوری که پتانسیل های سه استان را  جهت انجام پروژه بتوان ادغام کرد.

نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو ستاد ضمن بحث و تبادل نظر و بررسی پروژها پیشنهادهایی را ارائه کردند.

در پایان فلاح با معرفی پروژهای ارسال  شده از سمت دستگاههای اجرایی استان در سال 98 از اعضا خواست که ضمن همیاری و تعامل بیشتر در این حوزه نظرات و پیشنهادات خود را به ستاد استان جهت بررسی بیشتر ارائه دهند تا بتوان با ایجاد ارتباط بهتر و سازنده تر با ستاد فرماندهی، به نتایج مثبت بیشتری در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهداف تعیین شده دست یافت.