سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 59

2e12b0fa 0415 48d7 9a7f e409ac117eca

76993461 c0e2 4d44 9a43 df0f4923f7bb

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، در راستای تدوین اسناد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، تسهیلگران در روستاهای شهرستان نهبندان حضور پیدا کردند.

این گزارش حاکیست، بخشی از روش انجام مطالعات این برنامه، روش ارزیابی مشارکتی روستایی (PRA) می باشد. كاربرد این روش، از آن جهت حائز اهمیت است كه موجب درگیر شدن مردم محلی در تعریف طرح­ها و پروژه­ها شده و مطالعه به پروژه‌های تقاضا محور محلی منتج می­گردد.

داده­ های مورد نیاز مطالعه از طریق مشاهده، مصاحبه، ساختار نیافته، نیمه­ساختاریافتۀ فردی و گروهی و بحث گروهی متمرکز گردآوری می­گردد. همچنین به دلیل پشتیبانی قویتر بر داده­های مشارکتی، بخشی از داده­ها از طریق پرسشنامه محقق­ ساخته ـ که توسط مراجع تهیه برنامه، تدوین شده است ـ و اسناد آماری موجود گردآوری شد. 33  روستا در شهرستان نهبندان در این طرح قرار گرفته است که مراجعه به این روستاها انجام شد.