دوشنبه     28/بهمن/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 228

IMG 4585

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، نخستین جلسه کمیته تخصصی بهبود فضای کسب و کار استان درسال 98 (ذیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان خراسان جنوبی) با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، نماینده سازمان و نمایندگان دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی استان برگزار شد.

جعفری، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر کمیته تخصصی بهبود فضای کسب و کار، راهکارهای تحقق شعار رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار را تبیین نمود. وی همچنین  از دستگاه های اجرایی استان خواست تا حد ممکن تعجیل در کمک به سرمایه گذاران استان را در پاسخ به استعلامات مد نظر قرار دهند.

فلاح، رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان ضمن اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات در زمینه بهبود فضای کسب و کار در استان شناسایی شده است، بر ضرورت اصلاح و بهبود فرایندها و لزوم نگاه حمایتگرانه نهادهای حمایتی از مدیران استان در حمایت از جریان های سرمایه گذاری تأکید نمود.

نماینده سازمان گفت: تبیین ظرفیت های قانونی بودجه سال 98 در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی، هم اندیشی درخصوص تحقق شعار رونق تولید و ارائه راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در اجرای دستور استاندار و سایر موضوعات مرتبط با فضای کسب و کار مباحث طرح شده در این جلسه بود.