سه شنبه     14/مرداد/1399 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 325

 بازدید از کارخانه کاشی فرزاد بیرجند با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان صورت پذیرفت.

 

فنی 2

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بازدید از کارخانه کاشی فرزاد با حضور عباسی ، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان ، معاون امور عمرانی استانداری و سایر مدیران مرتبط در تاریخ 9 آذر 98 انجام شد و ضمن آشنایی با روند تولید کارخانه فوق، موانع و مسائل موجود در روند تولیدات کارخانه و همچنین تصمیم گیری در خصوص انحراف مسیل از بالادست کارخانه مذکور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.