بازدید از پروژههای عمرانی طبس

موضوع: بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان طبس

شرح مختصر:

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بر اساس شرح وظایف ابلاغ شده در ماده 4 آیین نامه شورای فنی استان به شماره 28074 مورخ 28 فروردین 97 و هم چنین ماده های 34 و 35 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی در شهرستان طبس توسط اعضای كارگروه نظارت شوراي فني استان در تاریخ 7 مهر98 مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفت.

عباسی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، پروژه های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی ، شرکت آب و فاضلاب روستایی، اداره کل ورزش و جوانان ،اداره کل بهزیستی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان از جمله پروژه های بازدید شده شهرستان طبس عنوان کرد.