دوشنبه     22/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 19

IMG 5691

موضوع: نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی

دستور کار جلسه: بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی در سطح استان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ جلسه ی نحوه ارائه خدمات آزمایشگاهی با حضور مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان، نمایندگان عضو کمیته تخصصی آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های فنی منتخب و مورد تایید کمیته در روز چهارشنبه 10مهر98 در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

مباحث مطروحه:

در این جلسه و در راستای اجرایی شدن مصوبات سومین جلسه شورای فنی استان در خصوص نحوه ارائه خدمات آزمایشگاه های فنی سطح استان، بین اعضا بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

مصوبات:

 مقرر گردید به منظور تهیه فرمت قراردادی ، تعیین خدمات قابل ارائه و تعرفه آنها و بازنگری در شرایط اخذ صلاحیت ، موضوعات در کمیته آزمایشگاهها مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

IMG 5689