سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار معاونت ها
بازدید: 37

IMG 9426

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ چهارمین جلسه کمیته پژوهش استان با حضور اعضاء این کمیته در محل معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بیرجند برگزار شد.

مباحث مطروحه:

در این جلسه 118 طرح پژوهشی پیشنهادی دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا 4 طرح پژوهشی از بین طرح های ارائه شده به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

گفتنی است اکبری رئیس گروه پژوهش و آینده نگری سازمان در این جلسه به عنوان نماینده سازمان حضور داشت.

مصوبات:

IMG 9425