IMG 3665

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه رزی استان؛ علیرضاخندان رو ،مدیرکل هواشناسی استان با مجید پورعیسی، رییس سازمان دوشنبه 98/4/31 دیدار و گفت گو کرد.

مباحث مطروحه:

خندان رو ابتدا به شرح مختصری از وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان و بیان وضعیت اعتبارات ان اداره کل پرداخت و در این رابطه ابراز نارضایتی شدید کرد و گفت در مباحث اعتباری به شدت دچار مشکل هستیم .

خندان رو گفت در مجموع 103 ایستگاه در سطح استان موجود میباشد اما اصلی ترین مشکل ایستگاهها تامین تجهیزات آنهاست.به دلیل تورم و نوسان قیمت در خرید با کسری موجه هستیم چرا که مجبوریم از خارج از کشور وارد کنیم. و از طرفی خرید این وسایل هم در توان استان نیست .

خندان رو  ادامه داد در ایستگاهها با کمبود نیروی انسانی نیز رو به رو هستیم و این موضوع تبدیل به بحران شده است متاسفانه با توجه به شرایط کاری و ساعت کاری بالا باکمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. وی تاکید کرد برای پرداخت حق الزحمه  و تامین غذا ی افراد شاغل در ایستگاه ها به شدت دچار مشکل هستیم.

مشکل بعدی که وی در مورد آن سخن گفت بحث نادتمام ماندن ساختمان اداری ان اداره کل در مجموعه سایت اداری بود.وی تصریح کرد در سالهای گذشته با کمکهای سازمان مدیریت توانستیم دیوار کشی ساختمان را انجام دهیم اما مشکلاتی هم چنان موجود است.

وی افزود  با کمبود فضای اداری رو به رو هستیم و از انجایی که استان هنوز مرکز تحقیقات ندارد تصمیم گرفتیم طبقه فوقانی ساختمان موجود را ساخته و علاوه بر فضای اداری به عنوان مرکز تحقیقات نیز استفاده شود.

خندان رو افزود در بحث وسایل نقلیه نیز مشکل داریم تمام وسایل نقلیه موجود قدیمی و از کار افتاده هستند و با توجه به شرایط کاری، ما به خوردوی مناسب نیاز داریم. 

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد در بحث تامین زیرساختها مخصوصا برق دچار بحران شده ایم.

خندان رو در همین دیدار رسما برا ی بازدید از پور عیسی رییس سازمان دعوت کرد و گفت حتما این دعوت را مکتوب نیز خ.واهیم کرد.

پور عیسی رییس سازمان بعد از بحث و تبادل با خندان رو، پیشنهاد کرد ابتدا باید موارد ذکر شده با استاندار مطرح و بعد از تایید ایشان سازمان اقدام لازم را اانجام خواهد داد.

وی گفت برای حل مشکلات موجود اعتبار سنجی دقیقی انجام دهید تا بتوان به سرعت مشکلات موجود را رفع کرد.

مصوبات:

  • مقرر شد ارسال درخواست مکتوب  جهت تکمیل وضع موجود ساختمان اداری
  • مقرر شد ارسال درخواست مکتوب جهت توسعه همان ساختمان