IMG 3660

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ محمدرضا عاملی، مدیرکل انتقال خون استان  با مجید پورعیسی رییس سازمان دیدار و گفت گو کرد.

شرح دیدار:

محمدرضا عاملی، مدیرکل انتقال خون استان  در ابتدا به بیان خدمات ان اداره پرداخت و گزارش مختصری از وضعیت ارائه ی خدمات در شهرستانهای استان را ایراد نمود. وی در ادامه افزود یکی از مشکلات موجود در رابطه با ساختمان نیمه تمام  ان اداره کل میباشد که به دلیل نبود ردیف اعتباری دچار مشکلات مالی شده است. هم چنین بابت پروانه ساختمانی شروع به کار ساختمان مبلغ 140 میلیون به شهرداری بدهکار هستیم. که تا کنون 40 میلیون ان پرداخت شده و مابقی باید تا دوماه اینده تسویه شود.

عاملی از پور عیسی برای بازدید از ان اداره کل دعوت کرد.

پورعیسی رییس سازمان گفت: انتقال خون دارای جایگاه و پایگاه ویژه  است و وظیفه سنگینی بر عهده دارد.

وی پیشنهاد کرد ابتدا آن اداره کل این مشکل را به صورت مکتوب و کامل به اطلاع استاندار برساند و در صورت موافقت استاندار ، سازمان اقدام لازم را انجام خواهد داد. وی افزود سپس میتوان مشکلات دیگر را نیز مرتفع کرد.