چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 256

IMG 3608

به گزارش روابط عمومی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مظهری، مدیر کل بازرسی استان  با پورعیس، رییس سازمان یکشنبه 98/4/30 دیدار و گفت و گو کرد.

شرح دیدار:

مظهری در این دیدار اشاره ای  به کمبود اعتبارات و بودجه  داشت و در خواست مساعدت در این زمینه را کرد.

مجید پورعیسی ، رییس سازمان  قول مساعد جهت همکاری و حل شدن مشکلات موجود را در حد  توان داد.

در این میان در باره بعضی مباحث آموزشی از جمله تایید ، معرفی اساتید ، برگزاری دوره های مفید با توجه به نیاز سنجی و آسیب شناسی در استان بحث و تبادل نظر انجام شد.