سه شنبه     01/مهر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 436

IMG 3572

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان؛ جلسه سند سازگاری با کم آبی استان به ریاست مجید پورعیسی، رییس سازمان، مدیران دستگاه های اجرایی استان در حوزه آب ، کشاورزی و منابع طبیعی شنبه98/4/29 در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار گردید.

مباحث مطروحه:

 این جلسه در راستای تبیین سیاست های آمایشی حوزه آب استان برگزار و سند سازگاری با کم آبی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شاخص های حوزه آب و فاضلاب شهری و روستایی، حجم سازه های آبی ایجاد شده توسط منابع طبیعی و آبخیزداری استان و ضریب نفوذ آب از این سازه ها به منابع زیرزمینی استان و پیش بینی حجم کاهش کسری مخازن آب زیر زمینی از مهم ترین مباحث طرح شده در این جلسه بود.

پورعیسی، رییس سازمان در این جلسه بر ضرورت همکاری همه دستگاه های اجرایی ذی نفع و مسئول در کاهش کسری مخازن زیرزمینی استان تأکید نمود و از دستگاه های اجرایی ذی نفع درخواست نمود با در نظر گرفتن همه جوانب و بودن نگاه بخشی به مسأله آب بنگرند و بحران آب را جدی بگیرند.

مصوبات:

IMG 3580IMG 3582