سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 119

IMG 3569

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مجید بیکی ، فرماندار شهرستان نهبندان با مجید پورعیسی رییس سازمان دیدار و گفت گو کرد.

شرح دیدار

   بیکی در ابتدا به بیان محرومیت  و مشکلات موجود در شهرستان نهبندان پرداخت و نبود اعتبار کافی را یکی از مشکلات اصلی دانست.

وی خواسته اصلی خود را پیگیری اعتبارات سند توسعه آن شهرستان دانست و درخواست مساعدت کرد.

خواسته دیگر فرماندار نهبندان تامین اعتبار و رسیدگی به زیرساخت های  بازارچه دوکوهانه بود.

   پورعیسی رییس سازمان پیشنهاد کرد حتما موضوع اعتبارات موجود در سند توسعه را با استاندار مطرح و نتیجه را جهت پیگیری به سازمان اطلاع دهد.

رییس سازمان قول مساعد جهت پیگیری مطالبات و رفع  مشکلات آن شهرستان را داد.