چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 251

IMG 3539

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه سیاستگذاری حوزه آب روستایی با حضور رئیس سازمان، مدیرکل دفتر روستایی و شوراهای استانداری و بخشداران مرکزی استان چهارشنبه 98/4/26 در سالن جلسات شهید بهشتی سازمان مدیریت و برنامه ریز ی استان برگزار شد.

مباحث مطروحه:

در این جلسه پورعیسی ، رییس سازمان ضمن تبیین مشکلات حوزه آبرسانی روستایی در استان، بر ضرورت سیاستگذاری و برنامه ریزی شفاف و علمی در این حوزه تأکید نمود. وی تأکید نمود بایستی بسیج منابع و امکانات استان در راستای رفع مشکل آب روستایی انجام پذیرد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آمادگی دارد از فرایندهای تسهیل کننده این هدف حمایت نماید.

صفوی نژاد کاهش آبدهی منابع تأمین آب، کاهش کیفیت منابع تأمین آب، فرسودگی تأسیسات آبرسانی، کمبود ظرفیت ذخیره آب و پراکندگی روستاها را از مهم ترین دلایل تنش آبی روستاهای استان عنوان نمود. وی همچنین آبرسانی سیار، اصلاح و بازسازی، طرح های ارتقای کیفیت آب، حفر و تجهیز چاه آب شرب، خرید تجهیزات و راه اندازی اکیپ نشت یابی، خرید دیزل ژنراتور، تکمیل مجتمع های آبرسانی، پایش و دبی سنجی دوره ای منابع تأمین آب، پایش و ممیزی مشترکین آب، تجهیز منابع تأمین آب به کنتور هوشمند را از مهم ترین برنامه های رفع تنش آبی روستاهای  استان برشمرد. خواجوی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گزارشی از روستاهای غیر برخوردار از آب آشامیدنی ارائه نمود.

در ادامه جلسه بخشداران استان نیز به تشریح مشکلات روستاهای استان پرداخته و نظرات خود را ارائه نمودند.

مصوبات:

مقرر شد بخشداران محترم ظرف مدت یک هفته، مشکلات روستاهای غیربرخوردار از آب روستایی را احصا نمایند و به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ارسال نمایند.

مقرر شد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان نسبت به رفع مشکلات آبداران استان اقدام نماید.


IMG 3527

IMG 3561 2