جمعه     09/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 228

IMG 3426

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ زنگنه، مدیر صندوق کارآفرینی امید با مجید پورعیسی، رییس سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

شرح دیدار:

زنگنه مدیر صندوق امید استان به بیان اجمالی فعالیت های صندوق پرداخت و پاره ای از مشکلات را مطرح کرد. وی یکی از عمده مشکلات صندوق استیجاری بودن ساختمانها در شهرستانها و عدم وجود تجهیزات اداری مناسب دانست.

پور عیسی رییس سازمان ضمن بیان اینکه این صندوق در زمینه کارآفرینی نقش خوبی ایفاکرده بیان داشت  وظیفه همه نهادها و ارگانها خدمت به مردم و جامعه است و در این راستا همه باید در کنار هم فعالیت و همکاری  داشته باشند.

وی افزود در حد توان مساعدت خواهد داشت.