جمعه     09/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 236

IMG 3295

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، محمدحسین زینلی، مدیر عامل کارخانه لاستیک‌سازی کویر تایر بیرجند با مجید پور عیسی ، رییس سازمان  دیدار و گفت وگو کرد.

مباحث مطروحه:

زینلی در ابتدا به معرفی اجمالی کارخانه و مشکلات موجود پرداخت وی عنوان کرد این کارخانه زمینه اشتغال  1500 نفر را ایجاد و حدود 46 درصد تایر مورد نیاز کشور را تامین میکند. وی خواسته اصلی خود را پیگیری مطالبات سفر ریاست جمهور در سال 93  و سفر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال گذشته  به استان عنوان کرد.

پورعیسی، رییس سازمان در این دیدار جهت رفع مشکل و پیگیری سریع موضوع طی تماس تلفنی با افشین برمکی، رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع را مطرح و هم چنین زینلی نیز مستقیما درخواست خود را با برمکی بیان کرد و راهکار مناسب از سوی برمکی پیشنهاد شد.

پورعیسی پیشنهاد کرد تا در خواست کویر تایر مبتنی بر وصول کمک اعتباری سفر نوبخت مکتوب به رییس سازمان برنامه  و بودجه ارسال شود و همچنین مدیر عامل کویر تایر جهت پیگیری یک رونوشت دریافت کند.

 وی به زینلی پیشنهاد کرد درخواست خود را به استاندار نیز تحویل دهد.

پیشنهادات:

مکتوب شدن درخواست کویر تایر مبتنی بر دریافت کمکهای اعتباری سفر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، از سوی سازمان

درخواست مکتوب از طرف کویر تایر به استاندار

ارسال نامه درخواست مطالبات از سوی کویر تایر به برمکی، رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد جهت مطرح شدن در هیئات امنا و پیگیری موضوع