چهارشنبه     02/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 188

IMG 3262 2

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ؛ سعیدرضا احمدی زاده رییس بنیاد نخبگان  استان با مجید پورعیسی رییس سازمان یکشنبه 98/4/23 دیدار و گفت و گو کردند.

مباحث مطروحه:

احمدی زاده رییس بنیاد نخبگان استان درآغاز به معرفی بنیاد نخبگان، گروههای هدف تحت پوشش و ارائه چکیده ای از فعالیت های بنیاد پرداخت.

وی وظیفه اصلی بنیاد را شناسایی، هدایت و حمایت از نخبگان و فراهم کردن زمینه برای اثر گذاری آنها در عرصه های مختلف دانست.

احمدی زاده در ادامه از مشکلات و کمبود اعتبار در بنیاد سخن گفت و از رییس سازمان در رابطه با تشکیل اتاق فکر نخبگان کمک خواست و درخواست دیدار نخبگان با مجید پورعیسی را مطرح کرد. احمدی زاده افزود مهم ترین خواسته نخبگان اشتغال است.

مجید پور عیسی رییس سازمان در پاسخ به سخنان احمدی زاده گفت: ما تصمیم داریم با کمک شما نخبگان را شناسایی و آنها را به جلسات و کارگروههای مختلف، شورای برنامه ریزی و آمایش سرزمین دعوت کنیم تا به کمک آنان بتوانیم مشکلات را مرتفع کنیم. وی تاکید کرد ما بدنبال عملیاتی کردن موضوعات هستیم.

رییس سازمان پیشنهاد کرد میتوان از نخبگان به عنوان دستیاران جوان دستگاههای اجرایی استفاده کرد همچنین ایشان از پیشنهاد دیدار با نخبگان استقبال کرد و گفت نخبگان میتوانند در جلسات مربوط به بازنگری سند توسعه اشتغال استان شرکت داشته باشند.

پورعیسی از احمدی زاده خواست تا دو مساله اتاق فکر و نخبگان دستیار را در طی جلسه ای با استاندار مصوب و نتیجه را جهت پیگیری اطلاع دهد. رییس سازمان گفت ما زمینه را برای تشکیل و تجهیز اتاق فکر فراهم میکنیم.

وی افزود ما توانایی داریم بین شما و دستگاههای دیگر جهت پیشبرد بهتر امور رایزنی لازم را انجام دهیم و میتوانیم امکانات خود را جهت تشکیل جلسات و... در اختیار شما قرار دهیم.

پیشنهادات:

دو موضوع دستیاران جوان دستگاههای اجرایی و اتاق  فکر با پیگیری بنیاد به تایید استاندار برسد.

نمایندگان نخبگان در جلسات بازنگری سند توسعه اشتغال استان حضور داشته باشند.

رییس سازمان با نخبگان دیدار و گفت گو داشته باشند.