یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 395

2dc2e61e 10ff 4875 a7b9 378c80312d18

دیدار با عبدالغفار شجاع ، مشاور نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

f8e9e2f0 2d0c 4940 9332 055f3f95ced3

دیدار با سجاد خاکسار، رییس مرکز حراست سازمان برنامه و بودجه کشور

 

4e370f71 c235 4ced a69c 65da25aaca7c

دیدار با حسین پیشقدم، رییس امور مجلس و استان ها سازمان برنامه و بودجه کشور

 

cc6b850e 0bca 4f35 9d63 d741195318f7

دیدار با اکبر رحمانی قهروردی، رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور

 

d56120a4 6386 45f50215ufytuy 8f2d a50b26f8aa03

دیدار با امیر امینی ، مشاور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

 

e12mnbfg9036 7d05 4f0e 9134 a7170c0ed628

دیدار با جغتایی، سرپرست امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور

 

5840ef5f 916e 454c a903 45538345262e

دیدار با افشین برمکی، رییس امور اقتصاد مقاومتی و شورا اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور

 

5d2f514a 327a 405f b85e 8d7c75aab852

دیدار با غلامرضا نژاد، معاون امور استانها و مناطق سازمان برنامه و بودجه کشور

 

2ab6ac2b f2b8 497e b7bf da9041dc5497

دیدار با سید جواد قانع فر، رییس امور نظام فنی و اجرایی ، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور

 

097db0cd e1c1 4f35 bb00 d9fb775c586e

دیدار با رمضانپور نرگسی، معاون مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور