سه شنبه     08/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 230

IMG 3019

موضوع نشست: استماع درخواست ها  و نظرات بانوان سازمان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛مجید پورعیسی با بانوان سازمان دوشنبه 98/4/17 دیدار و گفتگو کرد.

مباحث مطروحه:

مجید پورعیسی، رییس سازمان در دیدار با بانوان سازمان گفت:اگر در حوزه خاصی اعتقاد به انجام کاری دارید برای حصول نتیجه تلاش کنید ، با این باور که هر یک جایگاه و پایگاه خود را در سازمان دارید،  راهکارها و روش های ارزان برای رفع عدم تعادل های موجود ارائه نمایید.

وی گفت: با ارائه برایند کارها بصورت یک گزارش تحلیلی می توان سیاستگذاران در استان را در تصمیم گیری و سیاست گذاری کمک کرد. رییس سازمان بر الزام وجود بحث های تسهیل گری و روان سازی و... در سازمان تأکید کرد.

در ادامه رییس سازمان ضمن استماع  نظرات و پیشنهادهای  بانوان سازمان قول مشاعدت و همکاری داد.

پیشنهادات:

ـ ساماندهی نیروها بر اساس توانمندیها

ـ احصاء رشته های ورزشی همکاران  به منظور تصمیم گیری های لازم

ـ از کتابخانه سازمان بعنوان برگزاری اتاق فکر و جلسات مشورتی استفاده شود

IMG 3015