سه شنبه     02/مهر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 2012

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان روز گذشته در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان حضور یافت .

در این جلسه استاندار خراسان جنوبی گفت: دولت تدبير و اميد در راستاي كمك به اقشار مختلف مردم ۱۰ هزار ميليارد تومان اعتبار به منظور پرداخت سود تسهيلات زير يكصد ميليون تومان به افرداي كه از سال ۸۰ به بعد تسهيلات اخذ كرده اند و موفق به پرداخت آن نشده اند، در نظر گرفته است.

سيد علي اكبر پرويزي، با بيان اينكه اين امر كمك بسيار خوبي به اقشار مختلف مردم خواهد بود، گفت: مسئولين ذي ربط اطلاع رساني مناسبي نسبت به اين امر داشته باشند تا مردم استان بتوانند از ظرفيت ايجاد شده و فرصت مطلوبي كه در اين زمينه به وجود آمده نهايت استفاده را ببرند.

وی، با بيان اينكه شوراي گفتگوي بخش خصوصي و دولت بايد فعال تر از قبل عمل كند افزود: دستوركارهاي اين شورا نيز بايد كمتر شده و به موضوعات به صورت تخصصي و موردي پرداخته شود تا بتوان به نتيجه ملموس و مشخصي در راستاي حل مشكلات مطروحه دست يافت. پرويزي، با بيان اينكه بايد از ظرفيت هاي موجود در استان به بهترين نحو ممكن در جهت حل مشكلات توليدكنندگان استفاده كرد افزود: مسئولين ذي ربط آندسته از مشكلاتي را كه مي توان با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و اختيارات موجود و نيز اعتبارات و منابع فعلي در استان مرتفع ساخت  وهمچنين آندسته از مواردي را كه مي بايست از طريق پيگري هاي مستمر در مركز به نتيجه رساند را  مكتوب با راه حل مربوطه ارائه نمايند تا بتوان در مركز رايزني هاي لازم به منظور حل مشكلات به انجام رساند.

استاندارخراسان جنوبي، به انجام كارهاي پژوهشي در استان در زمينه حل مشكلات توليدكنندگان اشاره كرد و افزود: كارهاي پژوهشي كه در اين زمينه انجام مي شود نيز بايد بر اساس ظرفيت ها و توان موجود استان باشد.

پرويزي، يكي از مهمترين مشكلات توليدكنندگان و واحدهاي توليدي را موضوع بازاريابي و فروش محصولات دانست و تصريح كرد: توليدكنندگان بايد تلاش كنند تا در كنار حل مشكلات مربوط به بيمه، ماليات، سرمايه در گردش و... موضوع بازاريابي و فروش محصولات را در دو بخش داخلي و خارجي به طور جد مورد توجه قرار دهند.

وي با بيان اينكه امروز فروش محصولات و بازاريابي يك موضوع علمي و تخصصي است افزود: اگر توليدكنندگان و واحدهاي توليدي به اين امر خصوصاً در حوزه صادرات كم توجهي نشان دهند قطعاً در آينده با مشكل مواجه خواهند شد.

مقام عالي دولت در استان ، با بيان اينكه متاسفانه موضوع بازاريابي كمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: توليد كنندگان و حتي مسئولين ذي ربط در اين زمينه بايد با ارائه مشاوره هاي مورد نياز بگونه اي برنامه ريزي كنند تا توليد كنندگان ما بتوانند سهم قابل توجهي از بازارهاي جهاني را در آينده به خود اختصاص دهند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی