جمعه     16/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 204

IMG 1918

موضوع جلسه: بررسی نتایج بازدید کارگروه نظارت از پروژه های عمرانی شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اولین جلسه کارگروه نظارت، ذیل شورای فنی استان پنجشنبه 98/3/30 در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در این جلسه گزارش فنی از آخرین وضعیت پروژه های عمرانی در دست اجرا توسط نمایندگان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، اداره کل تبلیغات اسلامی استان، اداره کل نهاد کتابخانه های عمومی استان ارائه گردید.

عباسی، مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان معرفی پیمانکاران دستگاه های اجرایی به سازمان، که پروژه های مربوطه را با کیفیت مطلوب و یا حتی پایین به اجرا در می آورند، جهت لحاظ در روند تشخیص صلاحیت آنها، درخواست نمود. هم چنین بررسی راهکارهای موجود جهت استفاده از مصالح بومی استان در پروژه های دستگاه های اجرایی مورد بررسی و بحث قرار گرفت.

IMG 1904