جمعه     09/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 252

IMG 2419

موضوع دیدار: تعیین دستورکار کارگروه پژوهش

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛خامسان، رییس دانشگاه بیرجند با مجید پورعیسی، رییس سازمان دیدار و گفتگو کردند.

مباحث مطروحه:

         خامسان، رییس دانشگاه ضمن ارائه توضیحاتی در مورد نتایج و طرح های سال قبل درخواست کرد امسال طرح ها و موضوعات اولویت بندی شود تا از اتلاف وقت جلوگیری بعمل آید. وی خواستارآن شد در هفته پژوهش سازمان راهکارهایی مبنی بر برگزاری همایش و نمایشگاه بیاندیشد تا بتوان امتیاز بالا و مطلوبی را در ارزیابی هفته پژوهش کسب کند. خامسان پیشنهاد ورود سمن ها را به طرح های پژوهشی عنوان که رییس سازمان درخواست مشورت با استاندار را نمود. وی از حضور نمایندگان کمیسیون آموزش عالی مجلس در استان در هفته آتی خبر داد.

         پورعیسی پیشنهاد داد امسال طرح های بزرگ و تأثیرگذار را جایگزین طرح های ریز شود که البته این موضوع هم به نظرسنجی گذاشته شود. وی گفت: امسال جهت هماهنگی و ارتباط بین دستگاه ها و مراکز تحقیقاتی نامه ای مبنی بر اینکه هر دستگاهی که اعتبار پژوهشی دارد به سازمان اطلاع دهد ارسال می شود و اطلاعات احصاء شده و کل منابع و اولویتهای تحقیقاتی مشخص شود؛ که این به تکمیل بانک اطلاعاتی ما نیز کمک خواهد کرد.

وی مسئولیت سه دبیرخانه را به شرح دبیرخانه آموزش با مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان ، دبیرخانه پژوهش با دانشگاه بیرجند، دبیرخانه فناوری با پارک علم و فناوری و دبیرخانه کارگروه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  عنوان نمود.

پیشنهادات:       

ـ  رییس سازمان از خامسان خواست با هماهنگی کارشناسان بودجه مبالغ اعتباری سال گذشته مشخص شود.

ـ رییس سازمان از کارشناس آموزش سازمان خواست تا اطلاعات پایه طرح ها مشخص و وارد کارگروه شود تا در مورد آن نظر سنجی و تصمیم گیری شود.

ـ رییس سازمان از کارشناس آموزش خواست پیش نویس دعوتنامه ای با همکاری خامسان مبنی بر دستور کارهای زیر برای استاندار ارسال شود:

*تعیین وظایف مربوط به کارگروه پژوهش

*مشخص کردن کمیته های سه گانه

*تعیین تکلیف فرایند اعتبارات تجمیع شده

*تعیین محور  های پژوهش

ـ رییس سازمان درخواست کرد تمامی اعضاء ثابت و متغیر در جلسه دعوت شوند.