چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 261

IMG 2389

موضوع دیدار : درخواست کمک های اعتباری جهت اتمام ساختمان فرهنگی اداری مرکز خدمات حوزه علمیه استان

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ یاسی، رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت حوزه های علمیه کشور و جعفری، رییس مرکز خدمات حوزه علمیه استان با مجید پورعیسی، رییس سازمان دیدار و گفتگو کردند.

مباحث مطروحه:

         یاسی، رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت حوزه های علمیه کشور ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص خدمات این مرکز و گروهای هدف تحت پوشش یکی از مشکلات موجود را ساختمان ناتمام فرهنگی ـ اداری این مرکز عنوان و افزود این پروژه حدود 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از سال 96 ساخت آن شروع شده که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار تا کنون تکمیل نشده، اما خوشبختانه با کمک های گرفته شده پروژه متوقف نشده است.

        جعفری رییس مرکز خدمات استان از کمبود اعتبارات در بحث های فرهنگی و مشکلاتی که در راه تأمین رفاه معیشتی و سلامت طلبه ها وجود دارد سخن گفت و درخواست مساعدت و رایزنی سازمان به منظور کمک سایر دستگا ههای مرتبط نمود.

        مجید پور عیسی، رییس سازمان عنوان کرد: در خصوص موراد مطروحه نهایت همکاری و مساعدت لازم را در حد توان و قوانین و مقررات خواهیم کرد.

پیشنهادات:

مجید پورعیسی موارد زیر را پیشنهاد نمود:

ـ مکاتبه با استاندار به منظور اطلاع از فعالیت ها و مشکلات حوزه

ـ  با همکاری کارشناس فرهنگی سازمان مشکلات موجود شناسایی و احصاء شوند.

ـ از تمامی امکانات موجود در سازمان به منظور فعالیت های فرهنگی حوزه

ـ  در زمینه مسکن برای جامعه هدف خود با همکاری سازمان و مشورت با دیگر استانها و دستگاه ها، اولین مساله که زمین است را مرتفع و سازمان هم در حد توان مساعدت خواهد کرد.

ـ برگزاری یک جلسه متشکل از کارشناس فرهنگی سازمان ، نماینده مرکز و نماینده دستگاه اجرایی مرتبط با فعالیت حوزه به منظور رفع مشکلات