چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 315

IMG 2264

موضوع دیدار : درخواست معافیت مالیاتی کاشی و سرامیک فرزاد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ فلاحی، مدیر عامل کاشی و سرامیک فرزاد با مجید پورعیسی، رییس سازمان دیدار و گفتگو کرد.

مباحث مطروحه:

 

          فلاحی، مدیرعامل کاشی و سرامیک فرزاد ضمن توضیح مختصری در مورد سابقه کاشی و سرامیک فرزاد در استان، در مورد پتانسیل ها، نقاط قوت و ضعف موجود در استان جهت سرمایه گذاری و مشکلات موجود بر سر راه سرمایه گذاران سخن گفت. وی یکی از اصلی ترین مشکلات مجموعه که تاکنون راه حلی برای آن پیدا نشده را بحث معافیت های مالیاتی دانست و افزود: با توجه به مدارک موجود و استناد به قوانین امور مالیاتی و با توجه به محرومیت استان می بایست از معافیت مالیاتی برخوردار شوند که تا کنون به نتیجه نرسیده است. مدیرعامل کاشی و سرامیک فرزاد از رییس سازمان درخواست نمود، در خصوص پیگیری معافیت مالیاتی همکاری نماید.

  

          فلاح، رییس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان نیزدر این جلسه توضیح کاملی در مورد قانون معافیت مالیاتی و شرایط کاشی فرزاد با توجه به این قانون ارائه کرد.

          مجید پورعیسی، رییس سازمان تصریح کرد: ما به دنبال ارتباط صمیمی و مؤثر با سرمایه گذاران هستیم و اقدامات خوبی هم در رابطه با بهبود وضعیت شهرک صنعتی پیشنهاد داده ایم و از شما میخواهم در حوزه های مختلف طرح مساله کنید، راهکار پیشنهاد بدهید تا بتوان بهتر به نتیجه رسید و ما هم قول می دهیم این زنجیره را دنبال کنیم و مباحث عملیاتی شود.

پیشنهادات:

 ـ در زمینه معافیت مالیاتی کاشی و سرامیک فرزاد در ابتدا مکاتباتی با استاندار از سوی فلاحی انجام و رونوشت نامه به سازمان ارسال شود، یک نامه هم برای امور مالیاتی تهیه تا سازمان بتواند از تهران در این مورد پیگیر باشد.

ـ رییس سازمان به رییس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان دستور داد با توجه به محرومیت استان و مدارک و شواهد موجود با کارشناس مربوطه در تهران هماهنگی های لازم انجام گیرد تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود.

ـ وی به رییس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان دستور داد تا هرچه سریع تر مقدمات جلسه مشورتی متشکل از چندتن از سرمایه گذاران اصلی استان، کارگروه درآمد، امور اقتصاد و دارایی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دیگر دستگاه های مرتبط فراهم آورده تا بتوان از مشکلات سرمایه گذاران مطلع و راه حلی اندیشیده شود و بدین وسیله بهتر بتوانیم از نقاط قوت استان استفاده و نقاظ ضعف را برطرف کنیم.