جمعه     27/دی/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 159

setad eghame namaz

موضوع دیدار : گزارشی از وضعیت ساختمان اداری ستاد اقامه نماز

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ کمیلی، مدیر ستاد اقامه نماز استان با مجید پورعیسی، رییس سازمان دیدار و گفتگو کرد.

مباحث مطروحه:

          کمیلی، مدیرستاد اقامه نماز استان گزارشی از وضعیت برنامه های فرهنگی، وضعیت و تعداد روحانیون، نمازخانه ها، معلمبن پرورشی و... ارائه کرد. وی گفت ستاد اقامه نماز ساختمان مستقلی ندارد و ساختمان موجود استیجاری و موقت می باشد ودر یک برهه زمانی، مالک درخواست تخلیه ساختمان را کرد که با رایزنی استاندار این مورد فعلاً منتفی شده است. وی بدنبال راه حل و کمکی در این زمینه شد. هم چین کمیلی در خواست برگزاری دورهای آموزشی مرتبط وکاربردی را داشت.

          مجید پورعیسی، رییس سازمان از تأثیر بحث های تربیتی در جامعه سخن گفت و افزود: کار تربیتی شما بر روی کودکان در آینده جواب می دهد و مطمئناً نمی شود برای یک فرد با سن بالا که شخصیتش شکل گرفته است هدف گذاری کرد.

        پیشنهادات:

ـ اقدامات لازم جهت خرید زمین از دستگاه مربوطه انجام شود و از طریق خیرین و دستگاه های اجرایی ساختمان ستاد اقامه نماز احداث گردد و گزارشی به سازمان ارائه شود.

ـ مشکلات خود را در زمینه های مختلف مانند احیا نمازخانه ها، وضعیت سرویس های بهداشتی مدارس و... احصاء تا ضمن تعامل با نوساری مدارس هماهنگی لازم جهت همکاری با شما و رفع مشکلات موجود از طریق سازمان صورت پذیرد.

ـ سازمان تا جایی که امکان داشته باشد در زمینه حق القدم روحانیون به مدارس و حل مشکلات فنی و کمک به ستاد در زمینه های مختلف همکاری خواهد کرد.

 ـ ستاد اقامه نماز از امکانات موجود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت برنامه های فرهنگی خود استفاده کند و سازمان آماده هرنوع همکاری است.

ـ به منظور برگزاری دوره های آموزشی مورد نظر ، ستاد اقامه نماز با سازمان هماهنگی لازم را انجام دهد و همکاری لازم صورت خواهد گرفت.

ـ ستاد وظایف خود را درحوزه نماز و فعالیتهای مرتبط احصاء و به سازمان ارسال تا طی نامه ای به دستگاه های اجرایی با عنوان الزامات ستاد اقامه نماز، چالش ها، مشکلات و...  ارسال تا بتوان مشکلات را مرتفع کرد.