جمعه     16/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 256

IMG 1932

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مجید پورعیسی، رییس سازمان ضمن بازدید از پروژه های دانشگاه بیرجند و استماع مشکلات، چالش ها و نقطه نظرات خامسان، رییس دانشگاه بیرجند، با اشاره به اهمیت آموزش در استان خراسان جنوبی و قدمت آن، بر همکاری هر چه بیشتر با دانشگاه و نقش مشورتی آن در گره گشایی مشکلات استان و دستگاه های اجرایی تأکید نمود.

 رییس سازمان راهکارهایی در جهت تجهیز منابع دانشگاه و بهره گیری از منابع و اعتبارات ملی ارائه کرد و نسبت به مرتفع نمودن مشکلات برخی پروژه های در دست اجرا و تأمین اعتبار آن از محل اعتبارات استانی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه قول مساعد داد.

IMG 1937