1564120101.915

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ هشتمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب وکارگروه سازگاري با کم آبي استان  به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور رییس سازمان و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط، پنجشنبه 98/3/30 برگزار شد.

حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب و منطقه‌ای خراسان جنوبی، گفت: میزان روان آب استان در میانگین بلند مدت 20 ساله و پنج ساله در استان و متناسب با میزان بارندگی 24 درصد کاهش دارد؛ کسری مخزن تجمعی متوسط 20 ساله استان 3 میلیارد متر مکعب بوده که به اين معناست كه سالانه بیش از 150 میلیون مترمکعب کسری مخزن داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت آب و منطقه‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: میزان بارش از 15 میلیارد و 500 میلیمتر در مدت پنج سال 14 میلیارد و 700 میلیمتر شده که نشان می‌دهد در این مدت وضعیت ما بسیار حادتر شده است و با توجه بیه اینکه بیش از 70 درصد منابع آب استان ای . سی بالای سه هزار دارند (میزان شوری آب) که این امر در بحث آب شرب و توسعه کشاورزی محدودیت ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: روند تغییر الگوی کشت در استان باعث شده تا درآمد کشاورزان و اشتغال بهبود و میزان کشت باغات علی رغم کاهش مصرف آب توسعه یابد.

غلامرضا قوسي، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی  اظهار کرد: تا پایان برنامه هفتم ۱۶۱ میلیون مترمکعب تزریق و تقویت سفره‌های آب زیر زمینی در خراسان‌جنوبی صورت مي‌گيرد. وي با بيان اينكه ۲۷ درصد از مشاغل خراسان در بخش کشاورزی است، تصريح كرد: جهاد کشاورزی برنامه مدون و مديريت شدهاي در بخش بهره وری آب در بخش کشاورزی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی بيان كرد: با اجرای طرح‌های غیر سازه‌ای در خراسان‌ جنوبی حدود ۵۵ میلیون مترمکعب صرفه جویی آب خواهیم داشت.

علیرضا نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی خراسان‌جنوبی نیز بیان داشت: رفع مشکل تبخیر آب با اصلاح مراتع و اجراي طرح‌های بیابان‌زدایی محقق می‌شود كه بايد به آن توجه كرد. وی خاطرنشان كرد: براساس مطالب مطرح شده، ۹۰ درصد بارندگی استان تبخیر می‌شود که باید ديد چه نهاد يا نهادهايي مي‌توانند از اين موضوع پيشگيري كنند.

حسن اکبری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست خراسان‌ جنوبی نيز در اين جلسه گفت: بايد با کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، دشت‌هاي‌ بشرویه و سرایان را از خطر نابودي نجات داد. وي با اشاره به اهميت روان آب‌ها، افزود: پیشنهادات جهاد کشاورزی استان در زمینه حفاظت از منابع آب گاهي باید مبتنی بر طرح‌هایی غیر از آبخیزداری باشد.

اکبری يادآور شد: باید از تجربه استان‌هایی مانند کرمان و یزد استفاده کنیم چرا که این استان‌ها در راستاي بهره‌وری آب فعاليت‌هاي اثرگذاري داشته‌اند .

مجید پورعیسی، رییس سازمان ضمن پیشنهاد برگزاری چندین نشست کارشناسی دیگر در کارگروه بیان داشت: وقتی آب کم است   برداشت های اضافی و تبخیر باعث می شود ذخیره آب زیرزمینی روز به روز کاهش پیدا کند، وی خاطر نشان کرد مطالعات نشان می دهد در جوامعی مانند ما که از کم آبی رنج می برند باید مشاغلی را در روستاها ایجاد و جایگزین کنیم که وابسته به کشاورزی نباشد و با استفاده از توانمندی جوامع محلی و هماهنگی با بخش صنعت، صنایع کوچک و سبک را به روستاها وارد کنیم.

وی افزود: باید گزینه های جایگزین را احصا و سیاستگذاری کنیم و بخش هایی که غالب کشاورزی است و بهره وری آن پایین است و درآینده استان را با تنش آبی زیادی مواجه می کند و محصولات آب بر را کنار بگذاریم.

میرجعفریان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گفت: طرح هاي سازگاري با کم آبي بايد به گونه اي پيش بيني و اجرا گردد،تا هيچ مشكلي براي زيربخش هاي مورد نظر بوجود نيامده و مشكل كم آبي استان بصورت واقع بينانه و در تمامي بخش ها مديريت شود.

وی، با تاکید بر اینکه بايد مديريت به گونه اي باشد که در بخش كشاورزي بيشترين بهره وري را داشته باشيم و با كاهش هدر رفت آب در شبكه ها، مصرف آب روستاها و شهرها و نيز الگوي آبياري و كشت مزارع و همچنين با بكارگيري كشت جايگزيني، مديريت مصرف بهينه صورت پذيرد.

میرجعفریان گفت: صرفه جویي در مصرف آب نبايد منحصر به مقطع زماني يا بخشهايي خاص باشد؛ بلکه همه بخش ها و دستگاه ها تلاش کنند که بيشترين بهره وري از آب را داشته باشند و برنامه هاي مديريت مصرف را به نحو شايسته اجرا كنند.

 چگونگي بهره‌وری آب، تغییر فصل بارندگی طي سال‌هاي اخير، ارائه طرح‌ها براي اخذ اعتبارات از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود.

 در پایان مقرر شد شرکت آب منطقه اي استان با کار کارشناسي سهم هر دستگاه بهره بردار مشخص و بعد از انجام اين فرآيند دستگاه مربوطه، برنامه كاربردي و عملياتي كاهش مصرف را در اسرع وقت به دبيرخانه كارگروه ارائه نمايند.