چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 301

image 2019 6 10 9 19 15 982 c5Z

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ مجید پور عیسی، رییس سازمان  چهارشنبه 98/3/22 به همراه معاون هماهنگی برنامه و بودجه و رئیس گروه آمایش، برنامه ریزی و بهره وری سازمان در دفتر محمدصادق معتمدیان،  استاندار خراسان جنوبی به منظور تبادل نظر در خصوص برنامه های توسعه ای استان حضور پیدا کرد.

استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت اقدام سازمان در راستای هم سو نمودن کلیه دستگاه های اجرایی استان در خصوص اجرای اقدامات و برنامه های توسعه ای تأکید نمود.

این گزارش حاکیست توسعه صادرات، توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی و هوایی، توسعه کشاورزی کم نهاده، فرواری معدنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، آبرسانی به روستاهای استان، توسعه اشتغال روستایی و عشایری، توسعه اقتصاد دانش بنیان و توسعه شهری در شمال شهر بیرجند از مهم ترین محورهای گفتگو در این جلسه بود.