جمعه     16/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 305

IMG 1442

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان؛ محمد اصغر زاده، مدیرکل دامپزشکی استان به همراه معاونین دستگاه با مجید پورعیسی، سه شنبه 98/3/21 دیدارو گفتگو کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت استان درتعداد دامپزشکان، تخصص ها و ... همکاری در خصوص راه اندازی آزمایشگاه دامپزشکی را درخواست کرد و افزود در صورت راه اندازی آزمایشکا کمکهای کشوری در زمینه تجهیز آن را خواهیم داشت.

مجید پورعیسی، ضمن قول مساعد همکاری دراین زمینه گفت: در زمینه اهداف و پروژه های شهرستانی با فرمانداران تعامل و از اعتبارات شهرستانی نیز استفاده کنید. وی از رویکرد کارشناسان سازمان در خصوص استفاده از نظر مدیران دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

 

IMG 1435