دوشنبه     12/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 330

image 2019 6 2 13 30 18 332 Xlg

جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال خراسان جنوبی به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، رییس سازمان، مديرکل ثبت احوال استان و ساير دستگاه هاي عضو شورا، یکشنبه 98/3/12 برگزار شد.

خوش خبر، معاون سیاسی ، امنیتي و اجتماعي استانداري خراسان جنوبي ضمن اشاره به اهميت داشتن نقشه راه در مسير پيشرفت، بر ضرورت تدوين برنامه اي جامع و مدون در راستاي اهداف شوراي هماهنگي ثبت احوال تأکید و افزود: مسائل و مشکلات فرارو می بایست احصاء و با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود و هم افزايي همه دستگاه ها مبتني بر كار كارشناسي رفع شود.

خوش خبر ضمن تأکید بر اهمیت و جایگاه ثبت احوال، تصریح کرد: جلسات شوراي هماهنگي ثبت احوال استان می بایست در قالب تقويم زماني مشخص به منظور هم افزايي و هماهنگي بيشتر برگزار گردد.

معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار با تأکید بر  ضرورت تدوین برنامه اجرایي سال ۹۸ ثبت احوال استان، گفت: لازم است برنامه های تدوین شده بر اساس زمان و مقتضياتي که در طول سال وجود دارد زمينه اجرايي آنها فراهم گردد.

خوش خبر، فعال سازی و بروز رسانی سامانه جامع ثبت احوال را درخواست نمود و يادآورشد: دستگاه هاي ذي ربط در اين زمينه کمک كنند تا اين سامانه بتواند به فعاليت خود ادامه دهد.

مجید پورعیسی، رییس سازمان ضمن تأکید بر لزوم دستور کار مشخص برای برگزاری جلسات شورای ثبت احوال گفت با توجه به اینکه مرکز آمار ایران دیگر بصورت گسترده سرشماری نخواهد داشت پیشنهاد می کنم سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل ثبت احوال استان و دانشگاه علوم پزشکی در سه ماهه ابتدای هر سال با توجه به شاخص های مختلف نرخ مهاجرت، مرگ و میر، امید به زندگی و...  جمعیت استان را تا 5 سال آینده پیش بینی کنند تا صورتی که مرکز آمار بصورت موردی بخواهد سرشماری کند اطلاعات موجود و انحراف جمعیتی نداشته باشیم.