پنج شنبه     26/تیر/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 383

455228544 498414

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مجید پورعیسی، رییس سازمان با حضور در وزارت راه و شهرسازی با کدخدا زاده، معاون ساخت و توسعه راههای کشور در خصوص  وضعیت پروژ های ملی راههای استان  دیدار و گفتگو کرد.

وی همچنین با مدیران شرکت تیراژ ـ شرکت سرمایه گذاری ریلی خراسان جنوبی ـ نیز دیدار و از آخرین وضعیت  پروژه راه آهن "قطعه بیرجند- یونسی"  مطلع شد.  

 گفتنی است یکی راه های توسعه برای استان مرزی خراسان جنوبی ریل است که توجه به این مهم می تواند سبب رونق این استان در زمینه اقتصادی و زمینه ورود محصولات استراتژیک استان به آن سوی مرزها شده و از طرفی دیگر ارتباط مردم خراسان جنوبی را راحت تر با مرکز کشور برقرار کند که در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان نیز مورد پیگری قرار گرفت.