جمعه     16/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 404

447814286 110406

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی ـ ترسیب کربن با حضور مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ، نماینده UNDP  در ایران ، رییس سازمان و مدیران موفق پروژه های طرح ترسیب کربن در کشور ، چهارشنبه 8/3/98  در سالن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری برگزار شد.

در این جلسه 4 استان موفق در زمینه پروژه طرح ترسیب کربن ـ  خراسان جنوبی ، خراسان شمالی، گلستان و یزد ـ به ارائه گزارش پرداختند که گفتنی است خراسان جنوبی باسابقه ترین استان در این طرح در کشور می باشد.

سرداری، مدیرکل دفتر بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تقدیر از زحمات مجید پورعسیی در طرح ترسیب کربن خراسان شمالی در زمان مسئولیتش در این استان ، ابراز امیدواری کرد که در خراسان جنوبی نیز شاهد ادامه روند پروژه طرح ترسیب کربن بیش از گذشته باشیم.

پورعیسی، رییس سازمان گفت: طرح ترسیب کربن  و توسعه آن در کنار طرح تدوین اسناد توسعه اشتغال روستایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شود می تواند فرصت خوبی برای توسعه اشتغال پایدار در روستاها باشد.

وی ضمن اشاره به جوامع محلی بعنوان مهمترین هسته توسعه در روستاها گفت: تمام دستگاه ها اجرایی که در حوزه روستایی کار می کنند باید همسو و هماهنگ با هم حرکت کنند و مثل قطعات پازل کنار هم قرار بگیرند و  به توسعه جوامع کمک کنند و این طرح می تواند بعنوان ابزار در این زمینه قرار بگیرد.

این گزارش حاکیست با تلاش و پیگیری های امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در خصوص رفع مشکل همکاری UNDP در اجرای پروژه  طرح ترسیب کربن در کشور ، 4 شهرستان فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در حوزه اجرای این طرح در کشور قرار گرفتند.

لازم به ذکر است این پروژه در سال 84 با همکاری دولت به نمایندگی از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی و دفتر عمران ملل متحد(UNDP) و جوامع محلی محدوده شهرستان سربیشه و با 3هدف کلی جهانی با ارائه مدل ترسیب کربن در مناطق خشک و نمیه خشک ، هدف ملی احیای مشارکتی جوامع محلی در اراضی تخریب شده ی محدوده پروژه ترسیب کربن و هدف منطقه ای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم محدوده پروژه ترسیب کربن  آغاز گردیده است.