شنبه     10/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 385

694c5e47 9c3b 4857 009a45 93a165c2c5e7

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرکل ومعاون پشتیبانی و مدیر حراست بهزیستی استان با  پورعیسی، رییس سازمان دیدار کردند. در این دیدار عرب نژاد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بهزیستی استان،  به تبادل نظر با رییس سازمان پرداخت.

0a4613cb 1910 4ac7 bff5 4845526de60d