شنبه     10/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 228

photo 2019 05 23 06 24 46 212x300

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رییس سازمان در دیدار مدیرکل و معاونین منابع طبیعی استان ضمن بررسی برنامه ها و اعتبارهای حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان بر استفاده از رویکرد علمی و استفاده از ظرفیتهای استان در حوزه منابع طبیعی برای  تأکید کرد.

وی از اعلام تصمیم جدی سازمان برای ارتقای وضعیت اعتبارهای تملکی و به ویژه هزینه ای متناسب با نوع و اثر بخشی فعالیت دستگاهها مربوط خبر داد.