چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 310

salnameh96

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، سالنامه آماری استان با رویکرد نشر اطلاعات عملکرد دستگاه های اجرایی در سال گذشته، همچنین استفاده از نتایج طرح ها و سرشماری های اجرا شده توسط معاونت آمار و اطلاعات سازمان مورد توجه و تاکید می باشد و افتخار دارد که این فعالیت بنیادی با همکاری دستگاه های اجرایی و دیگر سازمانهای ذیربط در امور استان محقق و آماده استفاده مدیران، پژوهشگران وکارشناسان می باشد. برای دریافت "سالنامه آماری استان خراسان جنوبی 1396" روی تصویر کتاب کلیک کنید.