چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 355

جمعیت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اینفو گراف برخی از شاخص های جمعیت استان به مناسبت روز ملی جمعیت در معاونت آمار سازمان تهیه و منتشر شد.