شنبه     29/تیر/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 118

جمعیت

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اینفو گراف برخی از شاخص های جمعیت استان به مناسبت روز ملی جمعیت در معاونت آمار سازمان تهیه و منتشر شد.