پنج شنبه     28/شهریور/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 1001

دهمین جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و حضور اعضاء دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در وزارت نفت و مدیران ذیربط استانی روز گذشته برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی؛ آرین رییس سازمان و دبیر ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ضمن ارائه گزارشی از نحوه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان از دبیران کمیته ای تخصصی ذیل ستاد خواست تا ضمن ارائه گزارش اقدامات شاخص صورت گرفته، موانع، مشکلات و چالش های پیش روی اجرای پروژ های مذکور را نیز ارائه نمایند.

بی بی عصمت سرفرازی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و مباحث مختلف پیرامون اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: رفع برخی از مشکلات و چالش های موجود در شهرک های صنعتی، با همکاری و مساعدت سازمان شهرک های صنعتی ایران انجام خواهد شد که با توجه به بازدید اخیر معاون سازمان شهرک های صنعتی ایران به رفع این چالش ها امیدواریم.

رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ، با تأکید بر تلاش های مستمر استاندار در راستای محقق شدن طرح های توسعه ای همچون طرح آب رسانی استان ، اجرای راه آهن و دو بانده شدن راه های استان، افزود: با توجه به ویژگی ها و کمبود امکانات در استان خراسان جنوبی و مزیت های موجود در استان های برخوردار، جذب سرمایه گذار کار بسیار مشکلی است که مساعدت و توجه ویژه دولت و نظام را طلب می کند.

طی این جلسه ضمن پخش کلیپ اقتصاد مقاومتی، دبیران 4 کمیته تخصصی ذیل ستاد کمیته ارتقاء تولید ملی و تجارت، کمیته بهره وری و امنیت غذایی، کمیته بهبود فضای کسب و کار و کمیته گردشگری و صنایع دستی گزارشی از عملکرد خود تاکنون ارائه نمودند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی