یکشنبه     06/بهمن/1398 
دسته: اخبار
بازدید: 447

IMG 0682

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دومین جلسه بررسی اقدامات انجام شده تدوین اسناد توسعه اشتغال پایدار روستایی وعشایری، با حضور مشاور و معاونین و کارشناسان سازمان، مجری طرح و نمایندگان دستگاه های ذیربط، چهارشنبه 98/2/4 در سالن شهید بهشتی سازمان برگزار شد.

فلاح، رییس گروه آمایش برنامه ریزی و بهره وری سازمان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجریان طرح بیان داشت: در اولین مرحله  680 روستای بالای 20 خانوار مورد بررسی قرار خواهند گرفت که از این میان وظیفه تدوین اسناد  109 روستا بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان بر عهده جهاد دانشگاهی می باشد.

حجی پور، نماینده جهاد دانشگاهی بعنوان یکی از مجریان طرح،گزارشی از شیوه عمل واقدامات و مطالعات صورت گرفته  ارائه و افزود: بدلیل اهمیت وکارکرد مثبت روستاها ازجمله تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور و به منظور برچیدن بساط فقر و رسیدن به رشد اقتصادی در کشورمان وبا هدف کاهش اختلاف و فاصله میان شهر و روستا، انجام این گونه تحقیقات ضروری به نظر می رسد.

وی ادامه داد: ما درمطالعات خود ابتدا به بررسی وضع موجود در سه سطح استان، شهرستان ها، روستای منتخب پرداخته وبه نتایجی دست یافته ایم که درگزارش نهایی ارائه خواهد شد.

 در ادامه نمایندگان هر دستگاه به طرح پرسش ها و نظرات خود در راستای مطالب بیان شده پرداختند.

فلاح در پایان از دستگاه های اجرایی درخواست کرد، با مجریان این طرح همکاری تنگاتنگ وبیش از پیش داشته واز توان وظرفیت خود برای هرچه پر بارتر شدن این اسناد که به عنوان نقشه راه منتج به رشد وتوسعه روستاها خواهد شد استفاد نمایند.