چهارشنبه     14/خرداد/1399 
دسته: اخبار
بازدید: 357

jaleseh

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، جلسه بررسی مکان احداث ایستگاه راه آهن بیرجند، با حضور مدیرکل دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و مدیر نظام فنی و نماینده سازمان و اعضاء ذیربط دوشنبه 98/1/26  برگزار شد.

عباسی، مدیر نظام فنی به کارشناس روابط عمومی گفت: در این جلسه مسیرهای مختلف پیشنهادی توسط مشاور،  بررسی شد و یکی از پیشنهادها با تأکید بر همجواری ایستگاه حمل و نقل بار و مسافر مورد تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به لزوم انجام مطالعات در مقیاس ریزتز به منظور اعمال جزئیات و محدودیتهای موجود، مشاور ملزم به  انجام مطالعات و اعمال حریم ها  شد.